Firma:
 

 

jest spółk± pomiędzy:
                      
Thomas Majchrzak Consulting i Eurofresh

Nasza firma pracuje w dziedzinie fotografii VR od 1999 roku, kiedy to nasze badania techniczno-rynkowe doprowadziły do stworzenia własnej bazy technoloigcznej i kompetencyjnej oraz przygotowania pierwszego biznesplanu.

Stworzyli¶my i stale rozwijamy wałasny know-how. Zrealizowali¶my ponad 30 projektów w Szwecji, Polsce, Szwajcarii i Niemczech.